Máy giặt công nghiệp (máy giặt con rồng)
So sánh

Máy giặt công nghiệp (máy giặt con rồng)

Máy giặt Transfron (máy giặt con rồng)