Hướng dẫn sử dụng máy giặt công nghiệp nhà giặt bệnh viện

08/12/2016

Hướng dẫn sử dụng máy giặt công nghiệp nhà giặt Bệnh Viện Quốc Tế Becamex Bình Dương

 

Hướng dẫn sử dụng máy ủi ga giường bệnh nhân (máy ủi đồ vải Fagor)
 

Huấn luyện vận hành nhà giặt bệnh viện Quốc Tế Becamex Bình Dương 

 

 

Trang 1 / 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »